22. august, 2009,

Ledelse

 

Leder    
Åse Austgulen 90 02 55 31 Epost
Nestleder    
Gunn Ingfrid Sæle 95 85 77 87 Epost
Kasserer    
Erik Meidell 41 56 79 79 Epost
Sekretær    
Maria Ese 95 17 66 43 Epost
Styremedlem    
Tore Sørflakne 95 11 92 77 Epost
Styremedlem    
Kjersti Haavet Bjørnson 92 45 85 17 Epost
     
     
     

 

Forvaltningsutvalg: Arramgementskomite Juletrefestkomite Valgkomite:
Lene Havnes Mari Mulelid Pia Haugland Morten Vik-Johnsen
Åshild Skurtveit Birte Myklebust Hilde Søgnen Bjørg Samuelsen
Ingeleiv Midtun Tor Einar Møller Unn-Kristin Hauglum Hilde Søgnen
Kristin Riple Petter Bjørge Kristian Johansen  

 

Reisekasserer Revisorer Ordensutvalg  
Karin Lindtner Bjørg Samuelsen Knut Aune  
  Anne-Marie Halmøy Pia Haugland