22. august, 2009,

Ledelse

Leder
Morten Vik-Johnsen 97 59 42 34 Epost
Nestleder
Åse Austgulen 90 02 55 31 Epost
Kasserer
Sissel Landro Epost
Sekretær
Bjørg Samuelsen 977 24 055 Epost
Styremedlem
Tore Sørflakne Epost
Styremedlem
Kjersti Haavet Bjørnson Epost

 

Forvaltningsutvalg: Arramgementskomite Juletrefestkomite Valgkomite:
Kristin Riple Knut Aune Pia Haugland Steinar Johansen
Sissel Landro Linn-Kjersti Loftaas Ida Meland Marit Meidell
Linn-Kjersti Loftaas Line Therese Hauglum Unn-Kristin Hauglum Kristin Riple
Anne-Britt Kjørvik Annette Enoksen Bente Solheim

 

Reisekasserer Revisorer Ordensutvalg
Karin Lindtner Steinar Johansen Knut Aune
Jarle Laastad Anne-Marie Halmøy