23. september, 2008,

Om korpset

 

Lungegaardens Musikkorps, Bergens største musikkorps feirer i 2012 sitt 100 års jubileum

DSCN4952

Navnet Lungegaarden kommer fra skolen med samme navn, den lå der rådhuset i byen ligger, like ved Festplassen og Lille Lungegaardsvann. Korpset har siden 1969 avholdt sine prøver i gymsalen på Kronstad skole.

 

Rekruttering av musikere kommer fra skolekorps i byen, spesielt fra søndre bydel. Også mange studenter og musikere fra andre kanter av landet finner veien til korpset. Alle er velkommen i Lungegardens Musikkorps! Korpset er janitsjarkorps og teller i dag ca. 50 aktive musikanter og aspiranter. Alderen er fra 17 år og oppover. Eldste medlem har vært i korpset i over 50 år.

 

Lungegaardens Musikkorps deltok i NM for janitsjar, første gangen var i 1993. Resultatet har vært opp og ned, men korpset har forsvart sin deltakelse i 2. divisjon, men i 2008 vant korpset denne divisjon. I 2009 stilte korpset i 1. divisjon. Vi deltar i 2012 i 2. divisjon

 

Korpset har også deltatt i forskjellige andre konkurranser internationalt, ved musikk festivalen i Göteborg 1990, og i Valencia i Spania sommeren 1997. Til vanlig deltar korpset i den lokale konkurransen Hordaamatøren. Denne konkurransen vant korpset i 2008.

 

Lungegaardens Musikkorps har tidligere reist en god del i Europa, bl.a. til Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike, Tsjekkia og Spania. I 1983 gikk turen utenfor Europa og til statene, Florida. Dette var korpset markering på 70 fine år. Der ble det blandt annet spilt på SS Norway.

 

Det satses ikke bare på NM og konkurranser, men også et variert, aktivt og godt sosialt miljø. Noe av dette som kan nevnes er den årlige Julefesten, som blir gjennom ført i slutten av januar etter alle juletrefestene.

 

Et viktig satsingsområde som har vært vellykket, er korpsets populære konserter. Dirigenter, solister, kor og andre aktører blir invitert til samarbeid, dette er spennende både for musikanter og ikke minst for publikum.

 

For å høyne det musikalske nivået, satses det på gruppeprøver og seminar i og utenfor byen. Her benyttes det instruktører fra Harmonien, Divisjonen og frilansmusikere.

 

Lungegaardens Musikkorps har flere positive tradisjoner, blant annet blir det ved hver julefest delt ut det populære ,,Vandreskjoldet’’. Det deles ut til et medlem som har vist særs interesse ved fremmøter til prøver og spilling ute i sesongen, samt god oppførsel og initiativrikt arbeid. Vandreskjoldet ble innstiftet i 1947, det var en gave fra Harmoniorkesteret Tonica fra Århus.

 

Det er viktig for korpset å spille i byen, ikke bare 17. mai, men også ved andre arrangementer der en ønsker feiende flott musikk. Buekorpsspillinger for Nygaards Bataljon er en vanlig ting som utføres regelmessig hvert år. Parkkonserter på slutten av sesongen er også en god tradisjon. Lokasjonene for disse foregår i hele byn, bla. på Torgalmenningen.

 

Styret har tradisjoner for god drift og økonomisk styring. En viktig inntektskilde kommer fra juletrefester som arrangeres hvert år for mange firma i byen. Dette har ikke bare med økonomi å gjøre, men er også et positivt sosialt samlingspunkt utenom øvelsene for musikantene.

 

Korpset har også et eget Tyrolerorkester som spiller og underholder på forskjellige arrangementer i og utenfor byen. Bla. er bierstube aftener i studentsenteret og Hulen utrolig populære. Også ved Oktoberfestivalen i kjempetelt på Blomstertorget i Bergen, var det ,,Tyrolerne’’ som sto for det musikalske innslaget.Tyrolerne anbefaler å lytte til http://alpenmelodie.radio.de/ her får du non stop tyroler og folksmusikk fra Tyrol

Korpset dirigeres i 2012 av Morten E. Hansen  fra januar til 24 mars i forbindelse med Norgesmesterskapet.

Fra April 2012 tar Eirik Gjerdevik over som Lungegaardens hoveddirigent.

Leder for Lungegaardens Musikkorps er Morten Vik-Johnsen.

e-post: styreleder@lungegaardens-musikkorps.no