16. september, 2009,

MedlemmerEtternavn Fornavn Instrument Postadresse

«;

while($row = mysql_fetch_array($sql))
{
echo «

«;
echo «

» . $row[‘pf_etternavn’] . «

«;
echo «

» . $row[‘pf_fornavn’] . «

«;

switch($row[‘pf_instrument’]) {
case ‘1’:
$instrumentnavn = «Ikke valgt»;
break;
case ‘2’:
$instrumentnavn = «Fløyte»;
break;
case ‘3’:
$instrumentnavn = «Obo»;
break;
case ‘4’:
$instrumentnavn = «Klarinett»;
break;
case ‘5’:
$instrumentnavn = «Horn»;
break;
case ‘6’:
$instrumentnavn = «Fagott»;
break;
case ‘7’:
$instrumentnavn = «Saksofon»;
break;
case ‘8’:
$instrumentnavn = «Trompet»;
break;
case ‘9’:
$instrumentnavn = «Euphonium»;
break;
case ’10’:
$instrumentnavn = «Trombone»;
break;
case ’11’:
$instrumentnavn = «Slagverk»;
break;
case ’12’:
$instrumentnavn = «Tuba»;
break;
default:
$instrumentnavn = «g� inn koden og legg til det nye instrumentet!»;

}

echo «

» . $instrumentnavn . «

«;
echo «

» . $row[‘pf_postadresse’] . «

«;
echo «

«;
}
echo «

«;

?>

Etternavn Fornavn Instrument Postadresse

«;
$sql2 = mysql_query(‘SELECT * ‘
. ‘ FROM phpbb_profile_fields_data’
. ‘ JOIN phpbb_users ON phpbb_users.user_id = phpbb_profile_fields_data.user_id’
. ‘ WHERE pf_medlemsstatus=»3″‘
. ‘ ORDER by pf_etternavn’
. ‘ LIMIT 0 , 100’);

while($row = mysql_fetch_array($sql2))
{
echo «

«;
echo «

» . $row[‘pf_etternavn’] . «

«;
echo «

» . $row[‘pf_fornavn’] . «

«;

switch($row[‘pf_instrument’]) {
case ‘1’:
$instrumentnavn = «Ikke valgt»;
break;
case ‘2’:
$instrumentnavn = «Fl�yte»;
break;
case ‘3’:
$instrumentnavn = «Obo»;
break;
case ‘4’:
$instrumentnavn = «Klarinett»;
break;
case ‘5’:
$instrumentnavn = «Horn»;
break;
case ‘6’:
$instrumentnavn = «Fagott»;
break;
case ‘7’:
$instrumentnavn = «Saksofon»;
break;
case ‘8’:
$instrumentnavn = «Trompet»;
break;
case ‘9’:
$instrumentnavn = «Euphonium»;
break;
case ’10’:
$instrumentnavn = «Trombone»;
break;
case ’11’:
$instrumentnavn = «Slagverk»;
break;
case ‘3’:
$instrumentnavn = «Tuba»;
break;
default:
$instrumentnavn = «g� inn i medlemsliste.php og legg til det nye instrumentet!»;

}

echo «

» . $instrumentnavn . «

«;
echo «

» . $row[‘pf_postadresse’] . «

«;
echo «

«;
}
echo «

«;
}

?>

*
Denne er 100% basert p� brukeren som ligger inne i forumet, og den infoen brukerne har lagt inn der. Verdt � merke seg er at om et medlem velger statusen "permitert", s� forsvinner vedkommende fra listen over medlemmer, men blir f�rt opp p� listen over permiterte medlemmer.