Årets første høydepunkt: Årsfest

Årsfesten er vår sjanse til å gjøre litt ekstra stas på oss selv. Her snakker vi toastmaster, digg middag, taler, live musikk… ja, «the whole shabang» altså! Det er så utrolig koselig! Under middagen deles det f.eks. ut Rudolfpriser til folk som har gjort ekstra gøye ting på juletrefestene våre, og det deles ut ordensmerker og vandreskjold. I år var det to 10-årsmarkeringer, og disse gikk til Kjersti (piccolo) og Christian (horn). Årets vandreskjold gikk til Elfrid (soloklarinett) for hennes vanvittige innsats for korpsets notearkiv. Hva annet hun har gjort skal du få vite seinere, når vi presenterer klarinettene 🙂

Vi vil også benytte anledningen til å takke arrangementskomiteen for en særdeles vellykket fest! Vil du være med neste år? Begynn i korpset, da vel!

Mottaker av vandreskjoldet!

 

Vår eminente arrangementskomite!